In the media

 

OpEd by J. Peter Burgess in Morgenbladet, nr. 30 / 1-7/08/2014: 'Et glimt av USA'

OpEd by Mareile Kaufmann in Dagsavisen, 02/08/2014: 'Frykter økt overvåking etter alarm'