Bosettere på Hellig Grunn: En reise blant jødiske nybyggere [Settlers on Holy Ground]

Monograph

Røislien, Hanne Eggen (2006) Bosettere på Hellig Grunn: En reise blant jødiske nybyggere [Settlers on Holy Ground]. Oslo: Pax Forlag A/S.

Authors

Hanne Eggen Røislien

Hanne Eggen Røislien

Doctoral Researcher, PRIO