Murar - Essäyer om makt, identitet och territorialitet

Monograph

Tunander, Ola (1995) Murar - Essäyer om makt, identitet och territorialitet. Ålborg: Nordisk Sommeruniversitet.

​​​

Authors

Ola Tunander

Ola Tunander

Research Professor Emeritus