Samfunn. Samfunnslære for videregående kurs 1

Monograph

Elstad, Eyvind; & Berg, Arngeir (1995) Samfunn. Samfunnslære for videregående kurs 1. : .