Samfunn. Samfunnslære for videregående kurs 1

Monograph

Elstad, Eyvind & Arngeir Berg (1995) Samfunn. Samfunnslære for videregående kurs 1. Oslo.