Paul Leer-Salvesen

Institution: University of Agder
Website: www.uia.no
Paul Leer-Salvesen is a Contributor on a PRIO project or a publication with a PRIO person, and is otherwise not associated with PRIO.

All Publications

Book Chapter

Lysaker, Odin (2016) Å bli seg selv gjennom andre: Axel Honneths politisk-etiske ytringsfrihet, in Mesel, Terje; & Paul Leer-Salvesen, eds, Moralske borgere: Refleksjoner over etikk og samfunn. Oslo: Portal Forlag (27–48).