Kristian Alm

All Publications

Book Chapter

Syse, Henrik; & Alm, Kristian(1999) Samfunnsverdier - i forfall og fremskritt Samfunnets Og Dets Verdier [Society and Its Values]. : (59–69).

Report - External Series

Syse, Henrik;Bomann-Larsen, Lene; & Alm, Kristian (2001) Verdikommisjonens sluttrapport [The Final Report of the Norwegian Commission for Human Values]: .