Helge Semb

Conscientious Objector, Research Assistant

Helge Semb left PRIO in 1976. The information on this page is kept for historical reasons.

All Publications

Non-refereed Journal Article

Skjelsbæk, Kjell; Helge Semb & Stein Arild Strømme (1977) Det økonomiske samkvem mellom Sør-Afrika og Norge [Economic Relations between South Africa and Norway], Internasjonal Politikk(1): 77–103.