Rune D. Jørgensen

Graduate Student / Research Assistant

Rune D. Jørgensen left PRIO in 1974. The information on this page is kept for historical reasons.

All Publications

Book Chapter

Jørgensen, Rune D. (1973) Latin-Amerika. Utviklingen fra 1970-1973 [Latin America. The Development 1970-1973], in Sosialistisk Årbok. Oslo: PAX.
Jørgensen, Rune D. (1973) Ressurser, klassekamp og klassestruktur [Resources, Class Struggle, and Class Structure], in Dag Hareide, ed., Chile - på vei til sosialismen?. Oslo: PAX (11–26).

Non-refereed Journal Article

Master Thesis

Jørgensen, Rune D. (1974) Sosial mobilisering og den katolske kirke i Argentina 1966-71 [Social Mobilization and the Catholic Church in Argentina 1966-71]. MA thesis, Department of Sociology, University of Oslo, Oslo.