Hans-Inge Giske Langø

Publications

Recent publications

All publications

Peer-reviewed Journal Article

Sandvik, Kristin Bergtora; & Hans-Inge Giske Langø (2013) Cyberspace og sikkerhet, Internasjonal Politikk 71(2): 221–228.