Lars Morten Bjørkholt

All Publications

Book Chapter

Nordås, Ragnhild & Lars Morten Bjørkholt (2014) Seksualisert vold i krig of konflikt [Sexualized violence in war and conflict], in Anita Schjølset, ed., Gender I Forsvaret. Oslo: Abstrakt Forlag (243–272).
Nordås, Ragnhild & Lars Morten Bjørkholt (2014) Seksuell utnyttelse og overgrep i internasjonale operasjoner [Sexual exploitation and abuse in international operations], in Anita Schjølset, ed., Gender I Forsvaret. Oslo: Abstrakt Forlag (273–300).