Natsional'nosti i natsionalism v postsovetskom prostranstve: istoricheskii aspekt

Non-refereed Journal Article

Tishkov, Valery (1995) Natsional'nosti i natsionalism v postsovetskom prostranstve: istoricheskii aspekt, Istoricheskie zapiski 1(119): 147–171.

Authors

Valery Tishkov

Valery Tishkov

Researcher