Postsovetskii natsionalism i rossiiskaya antropologia

Book Chapter

(1996) Postsovetskii natsionalism i rossiiskaya antropologia, in Kuda idet Rossiia? Sotsialnaya transformatsiia postsovetskogo prostranstva. Moscow: (210–220).