Energi og politikk [Energy and Politics]

Non-refereed Journal Article

Poleszynski, Dag Viljen (1975) Energi og politikk [Energy and Politics], Vår Samtid(6).