Norske utenrikstjenestemenn 1905-1965: en analyse av rekruttering og sosial bakgrunn [Norwegian Diplomats 1905-1965: Recruitment and Social Background]

Non-refereed Journal Article

Ruge, Mari Holmboe (1965) Norske utenrikstjenestemenn 1905-1965: en analyse av rekruttering og sosial bakgrunn [Norwegian Diplomats 1905-1965: Recruitment and Social Background], Tidsskrift for Samfunnsforskning 6(3): 213–234.