Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο: Ιδεολογικές Όψεις Εξωτερικής Πολιτικής [Turkey in the Eastern Mediterranean: Ideological Aspects of Foreign Policy]

Monograph

Tziarras, Zenonas & Nikos Moudouros (2016) Η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο: Ιδεολογικές Όψεις Εξωτερικής Πολιτικής [Turkey in the Eastern Mediterranean: Ideological Aspects of Foreign Policy]. Athens: Touriki.