Regjeringsansvarlighet og demokrati [Governmental Accountability and Democracy]

Book Chapter

Strøm, Kaare(2004) Regjeringsansvarlighet og demokrati [Governmental Accountability and Democracy] Demokrati – Vilkår Og Virkninger. : (217–237).

Authors

No title