Den lange veien mot enighet – kristendom og islam om krigens etikk [The Long Road to Consensus – Christianity and Islam on the Ethics of War]

Book Chapter

Syse, Henrik(2004) Den lange veien mot enighet – kristendom og islam om krigens etikk [The Long Road to Consensus – Christianity and Islam on the Ethics of War] Etikk, Tro Og Pluralisme – Festskrift Til Lars Østnor. : (63–73).

Authors

Henrik Syse

Henrik Syse

Research Professor. Editor, Journal of Military Ethics