Mot et utvidet sikkerhetsbegrep? [Toward an Extended Concept of Security?]

Book Chapter

Gleditsch, Nils Petter(2006) Mot et utvidet sikkerhetsbegrep? [Toward an Extended Concept of Security?] Normer Og Makt: Innføring I Internasjonal Politikk. : (95–114).