Informasjonssøking for samfunnsforskere

Monograph

Høivik, Tord; & Leine, Odvar (1982) Informasjonssøking for samfunnsforskere. : .

Authors

Odvar Leine

Odvar Leine

Head librarian, head of PRIO's library

Tord Høivik

Tord Høivik

Researcher; PRIO Director 1979-80, 1984-86