Sikkerhets- og fredsforskning 1970-1981 : bibliografi over vitenskapelig og popularisert materiale i Norge og Norden, med en oversikt over internasjonale referanseverk

Monograph

Leine, Odvar (1982) Sikkerhets- og fredsforskning 1970-1981 : bibliografi over vitenskapelig og popularisert materiale i Norge og Norden, med en oversikt over internasjonale referanseverk. Oslo: Hovedkomitéen for norsk forskning.

Authors

Odvar Leine

Odvar Leine

Head librarian, head of PRIO's library