Olje gir makt [Oil Makes Power]

Book Chapter

Tønnesson, Stein(2007) Olje gir makt [Oil Makes Power] : .

Authors

Stein Tønnesson

Stein Tønnesson

Research Professor