Hva teller som transnasjonal kunnskap? Mistenksomhet, sladder og rykter i møter mellom urbane flyktninger og UNHCR-byråkrater [What Counts as Transnational Knowledge? Suspicion, Gossip and Rumor in Refugee Management]

Peer-reviewed Journal Article

Sandvik, Kristin Bergtora (2010) Hva teller som transnasjonal kunnskap? Mistenksomhet, sladder og rykter i møter mellom urbane flyktninger og UNHCR-byråkrater [What Counts as Transnational Knowledge? Suspicion, Gossip and Rumor in Refugee Management], Norsk Antropologisk Tidsskrift 21(1): 19–31.

Authors

Kristin Bergtora Sandvik

Kristin Bergtora Sandvik

Research Professor in Humanitarian Studies