'Alle ser på oss som utlendinger uansett': Selvbilder og andre bilder av unge menn med muslimsk bakgrunn etter 11. september 2001

Book Chapter

Ezzati, Rojan(2011) 'Alle ser på oss som utlendinger uansett': Selvbilder og andre bilder av unge menn med muslimsk bakgrunn etter 11. september 2001, in Eriksen, Thomas Hylland, ed., Kulturell Kompleksitet I Det Nye Norge. : Unipub(57–67).

Authors

Rojan Tordhol Ezzati

Rojan Tordhol Ezzati

Doctoral Researcher (on leave)

Editors

Research Groups