Buddhaer og Bazukaer: Motstridende bilder av vold og buddhisme på Sri Lanka [Buddhas and Bazukas: Contrasting images of violence and buddhism in Sri Lanka]

Non-refereed Journal Article

(2004) Buddhaer og Bazukaer: Motstridende bilder av vold og buddhisme på Sri Lanka [Buddhas and Bazukas: Contrasting images of violence and buddhism in Sri Lanka] , Din. Tidsskrift For Religion Og Kultur 200320–24.