Hvilken ballast trenger en god soldat? [What Learning does a Good Soldier Need?]

Non-refereed Journal Article

Syse, Henrik (2004) Hvilken ballast trenger en god soldat? [What Learning does a Good Soldier Need?], PACEM: Militært tidsskrift for etisk og teologisk refleksjon 7(1): 31–37.

Da stabsprest Bård Mæland i 2003 publiserte en rapport basert på intervjuer med KFOR-offiserer om deres holdninger før, under og etter oppholdet på Balkan, fulgte en interessant debatt i avisene...

View article on pacem.no

Authors

Henrik Syse

Henrik Syse

Research Professor