Fra dronekrig til UAV i det sivile luftrom - Globale trender og utfordringer

Conference Paper

Sandvik, Kristin Bergtora (2013) Fra dronekrig til UAV i det sivile luftrom - Globale trender og utfordringer Luftfartskonferansen 2013, Bodø.