Krigens retorikk: Medier, myter og konflikter etter 11. september [The War's Rhetoric: The Media, Myths and Conflicts after 9-11]

Book Review

Tønnesson, Stein(2002) Review of Krigens retorikk: Medier, myter og konflikter etter 11. september [The War's Rhetoric: The Media, Myths and Conflicts after 9-11] 16.

Review of Elisabeth Eide & Rune Ottosen, eds, Krigens retorikk. Medier, myter og konflikter etter 11. september.


Published in Tredje Verden Magasinet X 11(5).

Dette er en viktig bok, som gir innspill til en serie vesentlige debatter om den retoriske krigstilstand som har hersket i verden siden 11. september 2001. Debattene kretser alle om temaer knyttet til det som er skjedd det siste året i USA, Norge, Pakistan, Afghanistan, og de fleste av bidragene tar for seg hvordan begivenhetene det første året etter "9/11" ble presentert i ulike typer media. ...

Link to book review

Authors

Stein Tønnesson

Stein Tønnesson

Research Professor