Det politiske spillet om Kinas framtid. Refleksjoner ved et epokeskifte

Monograph

Bøckman, Harald (1995) Det politiske spillet om Kinas framtid. Refleksjoner ved et epokeskifte. Oslo.

Authors

Harald Bøckman

Harald Bøckman

Researcher