ECOWAS i omforming, Drivkrefter i den vestafrikanske integrasjons-prosessen

Peer-reviewed Journal Article

Dokken, Karin (1993) ECOWAS i omforming, Drivkrefter i den vestafrikanske integrasjons-prosessen, Internasjonal Politikk(2): 173–184.

Authors

Karin Dokken

Karin Dokken

Researcher