Forord

Book Chapter

Enckell, Pehr; Nils Petter Gleditsch & Jørgen Burchardt (1994) Forord, in Det vitenskapelige tidsskrift. Rapport fra en konferanse for vitenskapelige tidsskrifter. TemaNord 1994:574. København: .

Authors

Nils Petter Gleditsch

Nils Petter Gleditsch

Research Professor; Professor Emeritus of Political Science, NTNU