Føderalisme og demokrati. Europeiske løsninger for det 21. Århundre

Monograph

Hodne, Tor Eigil; Tore Myhre & Bård Bredrup Knudsen (1995) Føderalisme og demokrati. Europeiske løsninger for det 21. Århundre. Oslo.