Føderalisme og demokrati. Europeiske løsninger for det 21. Århundre

Monograph

Knudsen, Bård Bredrup;Hodne, Tor Eigil; & Myhre, Tore (1995) Føderalisme og demokrati. Europeiske løsninger for det 21. Århundre. : .