Håndlangere for Hamas? Islamske privatskolers rolle i de okkuperte palestinske områdene [Handmaidens for Hamas? Islamic private schools' role in the occupied Palestinian territories]

Peer-reviewed Journal Article

Høigilt, Jacob (2011) Håndlangere for Hamas? Islamske privatskolers rolle i de okkuperte palestinske områdene [Handmaidens for Hamas? Islamic private schools' role in the occupied Palestinian territories], Babylon 9(1): 108–118.