Mangesidig opposisjon mobiliserer mot Jeltsin [A Varied Opposition Mobilizes against Jeltsin]

Peer-reviewed Journal Article

(1995) Mangesidig opposisjon mobiliserer mot Jeltsin [A Varied Opposition Mobilizes against Jeltsin], Internasjonal Politikk 53(4): 483–499.