Mangesidig opposisjon mobiliserer mot Jeltsin [A Varied Opposition Mobilizes against Jeltsin]

Peer-reviewed Journal Article

Simonsen, Sven Gunnar (1995) Mangesidig opposisjon mobiliserer mot Jeltsin [A Varied Opposition Mobilizes against Jeltsin], Internasjonal Politikk 53(4): 483–499.

Authors

Sven Gunnar Simonsen

Sven Gunnar Simonsen

Senior Researcher