Review of Ivar Asheim, Hva betyr holdninger?: Studier i dydsetikk

Book Chapter

Syse, Henrik(1999) Review of Ivar Asheim, Hva betyr holdninger?: Studier i dydsetikk : (310–312).

Authors

Henrik Syse

Henrik Syse

Research Professor. Editor, Journal of Military Ethics