Fra visjoner til pragmantisme

Book Chapter

(1998) Fra visjoner til pragmantisme, in Hvor går Tyskland?. Oslo: (117–138).