This seminar is in Norwegian, with the title "Glimt fra forskning om internasjonal migrasjon og mobilitet":

Forskningsrådet arrangerer i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet et ettermiddagsseminar 8. mai i Holberg Terrasse om forskning innenfor temaene internasjonal migrasjon og mobilitet. Et av prosjektene som blir presentert er det PRIO-ledede "Possibilities and realities of return migration (PREMIG)". For mer informasjon, se Program og påmelding.