Henrik Syse lanserer sin nye bok Det vi sier til hverandre. Om tanke, tale og toleranse, og vi ønsker i den anledning velkommen til frokostseminar i PRIOs lokaler.

Hvorfor er det så viktig med ytringsfrihet uten begrensninger?

«Vi skal bruke snille ord», sa Kongen i sin nyttårstale ved inngangen til året 2015. Med det ønsket han å minne oss på hvor vondt det kan oppleves å bli mobbet, krenket og ydmyket. Noen uker etterpå ble medarbeidere i tidsskriftet Charlie Hebdo brutalt skutt og drept. Mange av de samme som hadde rost Kongens tale, sto i første rekke for å forsvare ytringsfriheten og dermed også retten til å ytre seg på en måte som kan oppleves krenkende og nedverdigende.

Kan man mene begge disse tingene på én gang?

I denne boken forklarer Henrik Syse hvorfor ytringsfriheten er så viktig, og hvorfor det er farlig å legge stramme grenser på den. Samtidig bruker han fra sin erfaring innen yrkesetikk og presseetikk – og også eksempler fra hverdagens etikk – til å argumentere for viktigheten av etiske grenser og moralsk ansvar. Målet med boken er ikke bare å si noe om politikk og samfunnsliv, men også å utfordre rundt bruken av ord og tale i hverdagens mange møter.

Henrik Syse er filosof og forfatter. Han arbeider som forsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og er en ettertraktet foredragsholder. Han har utgitt flere bøker på norsk, blant annet Måtehold i grådighetens tid, Noe å tro på og Med andakt. I tillegg har han en vitenskapelig publikasjonsliste her.

Ordstyrer

Odin Lysaker

Kommentarer:

Kjersti Løken Stavrum

Knut Olav Åmås

Boken, utgitt av Cappelen Damm, er knyttet til PRIO-prosjektet NECORE som handler om verdier og identiteter i Norge etter 22/7. Det vil bli kommentarer fra forfatteren og gjester, samt enkel frokostservering.

Husk å registrere deg om du vil delta på dette arrangementet!

NB: PRIO seminars are usually in English. This event is an exception.