• Hvordan bli en del av det norske samfunnet og samtidig bevare afghaneren i seg?
  • Hva er nøkkelen til integrering?
  • Unge afghanere forteller.
  • Hva trengs av kunnskap hos de som jobber i asylmottak, boliger for unge asylsøkere, skoler og fosterfamilier?
  • Hvordan kan flyktningenes erfaringer og kunnskaper brukes i integreringsarbeidet?

Norunn Grande (Nansen fredssenter) - moderator

NB! This part of the migration seminar will be held in Norwegian!

This event is a part of the Afghanistan Week 2016. The complete programme for the whole week is available by following this link.