US Military Chaplain in Iraq 2003. U.S. Marine Corps / Andrew P. Roufs
US Military Chaplain in Iraq 2003. U.S. Marine Corps / Andrew P. Roufs

En militær organisasjon reflekterer i høy grad samfunnet rundt seg, og med større grad av mangfold i storsamfunnet vil også spørsmål om tilrettelegging for tros- og livssynsmangfold i militære institusjoner melde seg. Hvordan forholder militære organisasjoner rundt om i verden seg til tro og livssyn? Og hvordan forholder religiøse aktører seg til militære organisasjoner? Finnes det muslimske, buddhistiske, hinduistiske og sekulære “feltpresttjenester”?

Den 2. februar 2017 ble den norske feltpresttjenesten utvidet med en feltimam og en felthumanist og spørsmålet om religion i forsvaret er igjen aktuelt i Norge.

Bakgrunn for seminaret er også den rykende ferske boken Military Chaplaincy in an Era of Religious Pluralism (Oxford University Press 2017), redigert av Torkel Brekke og Vladimir Tikhonov med bidrag fra blant andre Bård Mæland, Nils Terje Lunde og Iselin Frydenlund.

- [Følg denne lenken](http://www.mf.no/pamelding-seminar-om-feltpresttjenesten) for påmelding!
- Dette seminaret vil bli holdt på norsk.

På seminaret stiller vi følgende spørsmål:

  • Hvordan påvirker globalisering og religionsmangfold regulering av religion i militære organisasjoner?
  • Hvordan kan vi sikre religionsfrihet for den enkelte og kravet om militær enhet?
  • Hvordan kan vi forhindre at forsvaret blir en kamparena for religions- og identitetspolitikk?
  • Hvordan fyller nye tros- og livssynsspesialister sine roller?

Innledninger ved felthumanist Ida Henriksen, feltimam Naz Najeeb, professor Torkel Brekke, professor Bård Mæland og postdoktor Iselin Frydenlund.

Professor Sturla Stålsett leder debatten.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Enkel servering.

Arrangør: MF Det teologiske menighetsfakultetet i samarbeid med Institutt for fredsforskning (PRIO).

Spørsmål? Ta kontakt med

Iselin Frydenlund

iselin.frydenlund@mf.no

Pressekontakt:

Fredrikke Ree Aadland

fredrikke.r.aadland@mf.no

Tlf: 411 04 268