Wall Murals
Wall Murals

Ytringsrommet ekskluderer det som kan kalles "fritt uttrykt hat". Dette er ytringer som ikke kan uttrykkes fritt, selv om de er lovlige.

Velkommen til frokostmøte arrangert av PRIO og NECORE-prosjektet (om verdier, normer og identiteter i Norge i kjølvannet av 22. juli)

  • Innledning ved Odin Lysaker, professor ved Universitetet i Agder
  • Kommentarer fra Henrik Syse, seniorforsker ved PRIO og professor II ved Bjørknes Høyskole

Etter terroren i Norge i 2011 opplevde noen av de overlevende at deres hat overfor Anders Behring Breivik ikke kunne uttrykkes fritt i offentligheten. Det kan skyldes en rasjonalistisk politikkforståelse, som oppfatter følelser som irrelevante. Dessuten kan det henge sammen med at forsoningsprosessen var preget av positive følelser som humanitet, åpenhet og kjærlighet fremfor negative følelser som hat, sorg og savn.

Ut fra begrepet "politiske følelser" er Odin Lysaker interessert i hva slags demokratimodell som best fanger opp "fritt uttrykt hat", og han vil i dette seminaret også spørre om hvorvidt det går en moralsk eller siviliserende grense for slikt hat og fiendebilder sett i forhold til tilgivelse og toleranse etter terror.

Enkel servering.