When playing this audio, you connect directly with SoundCloud, where the track is hosted. SoundCloud sets cookies in your browser. Read more in our Privacy Policy
Maud Veith/SOS Méditerranée
Maud Veith/SOS Méditerranée

Bidrar redningsoperasjoner i Middelhavet til at stadig flere tar den farefulle sjøveien mot Europa? Denne antakelsen, ofte kalt «pull-faktor», har igjen preget nyhetsbildet de siste par månedene. Særlig har det stormet rundt det norskeide skipet Ocean Viking, ledet av Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée, som har drevet redningsarbeid på havet mellom Libya og Italia.

  • Hvem har egentlig ansvaret for flyktningene og andre migranter som Ocean Viking plukker opp?
  • Hvilket juridisk rammeverk ligger til grunn, og hvilket ansvar har Norge?
  • Finnes det faktisk en sammenheng mellom redningsoperasjoner på havet og migrasjonsstrømninger?

Vi har samlet aktører fra forskning, humanitære organisasjoner og politikken for å ta et dypdykk i materien, for å se hvilke hensyn som blir satt opp mot hverandre, og for å finne svar på hvordan politikere, humanitære aktører og forskere bør jobbe med dette i tiden fremover.

Lett lunsj vil bli servert. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Program.

11:30 – 11:40 «Hvordanpull-faktoren ble et sentralt premiss i diskusjoner om søk- ogredningsoperasjoner og grensekontroll i Middelhavet», av Maria Gabrielsen Jumbert, Forskningssjef PRIO, leder for Norsk senter for humanitære studier (NCHS)

11:40 – 11:50*«Hva sier det juridiskerammeverket om ansvar for søk- og redning på havet?»,* av Erik Røsæg, Professor, Nordisk institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

11:50 - 12:00 «Kriminalisering og kriminalitetsbekjempelse - en egnet strategi for å håndtere migrasjonsstrømninger?», av Katja Franko, Professor, Institutt for kriminologi og rettsosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

12:00 – 12:10 Humanitæreinnblikk. Kyrre Lind (Leger uten Grenser), Pål Nesse (Flyktninghjelpen).

12:10 – 12:40 Politiskrundebordspanel. Petter Eide (Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, medlem av justiskomiteen), Guri Melby (Stortingsrepresentant for Venstre, medlem av Utdannings- og forskningskomiteen), Michael Tetzschner (Stortingsrepresentant for Høyre, første nestleder Utenriks- og forsvarskomiteen)

12:40 – 13:00 Q & A

Moderator: Kristin Bergtora Sandvik, Professor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo; Research Professor PRIO

Dette seminaret arrangeres av PRIO, Norwegian Centre for Humanitarian Studies (NCHS), Nordhost/UiO Norden ved Universitetet i Oslo, og Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

This event will be held inNorwegian.