Photo: GoToVan via Flickr CC BY
Photo: GoToVan via Flickr CC BY

​Hva er de langsiktige menneskerettslige, rettssikkerhetsmessige og rettsstatlige konsekvensene av koronaepidemien for mennesker på flukt?

Opptaket er nå på YouTube. Klikk her.

Spørsmål panelet tar opp:

- Hva er de største truslene mot flyktninger og asylsøkeres
rettssikkerhet?
- Hva må til for at korona-innskrenkningene ikke skal bli
permanente?
- Skaper koronaepidemien et mulighetsrom for å tenke nytt om
norsk politikk og internasjonale institusjoners praksis?

Panelet består av

- Professor Maja Janmyr
- Advokat Brynjulf Risnes
- Professor Terje Einarsen
- Professor Kristin Bergtora Sandvik (moderator)
- Professor Malcolm Langford (teknisk moderator-Zoom)

Mer om Webinaret: https://www.jus.uio.no/forskning/arrangementer/webinarer/2020/webinar-korona-asylsokere.html