When playing this audio, you connect directly with SoundCloud, where the track is hosted. SoundCloud sets cookies in your browser. Read more in our Privacy Policy
Israeli West Bank Barrier. Photo: Justin McIntosh / Wikimedia Commons / CC BY 2.0
Israeli West Bank Barrier. Photo: Justin McIntosh / Wikimedia Commons / CC BY 2.0

Mellom våren 2021 og 2022 kom tre av de største menneskerettighetsorganisasjonene som jobber med Palestina (Human Rights Watch, B'Tselem og Amnesty International) med rapporter som anklagde Israel for å være skyldig i apartheid. Apartheid er selvfølgelig noe vi forbinder med institusjonalisert rasesegregering i Sør-Afrika, men det betegner også en spesifikk type menneskerettighetsbrudd. Hva gjør at disse tre organisasjonene har begynt å bruke dette begrepet nå? Hva ved Israels politikk gjør at det får den anklagen rettet mot seg? Er beskrivelsen treffende? Vil det ha noen politisk eller juridisk effekt? Og hvordan skiller det israelske systemet seg fra det sørafrikanske?

I dette frokostseminaret vil Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved PRIO og forfatter av boken En kort introduksjon til Israel-Palestina-konflikten, diskutere dette temaet med Liv Tørres, leder av LOs internasjonale avdeling. Begge har bakgrunn fra Sør-Afrika og har i en årrekke jobbet med Palestina.

Seminaret inngår i serien MidEast Breakfast, som arrangeres av PRIOs Midtøsten-senter.

Hva betyr det at Israel kalles en apartheidstat_ Seminar.jpg

Hva betyr det at Israel kalles en apartheidstat_ Seminar.jpg

        ![Hva betyr det at Israel kalles en apartheidstat_ Seminar.jpg](https://cdn.prio.org/cdn_image/94ed235329004af89c52068c9eb3d4a3.jpg?x=720&y=480&m=Scale)
        

Liv Tørres and Jørgen Jensehaugen. Photo: PRIO / Georgina Berry