Vladimir Putin and Xi Jinping. Photo: Kremlin.ru / CC BY 4.0
Vladimir Putin and Xi Jinping. Photo: Kremlin.ru / CC BY 4.0

PRIO-arrangement under Arendalsuka 2022

Perlevennene Vladimir Putin og Xi Jinping er like gamle (født 1952 og 1953). De styrer hvert sitt gamle imperium og ser USA som sin verste motstander. Begge har konsentrert makten i egne hender og sikret seg muligheten for å bli sittende med makten så lenge de selv vil. Begge ønsker å gjenerobre imperiets tapte landområder, men respekterer avtalte grenser seg imellom. Ingen av dem tåler opposisjon eller fri meningsdannelse på hjemmebane. Finnes det forskjeller mellom dem? Er de like risikovillige?

Til å diskutere dette har vi med oss Morgenbladets redaktør Sun Heidi Sæbø, som har skrevet boka Kina: Den nye supermakten; Pavel Baev, Russland-forsker på Institutt for fredsforskning (PRIO); Ilaria Carrozza, Kina-forsker på PRIO; og Stein Tønnesson, Asia-forsker på PRIO.

Deltakere

  • Sun Heidi Sæbø, Redaktør i Morgenbladet
  • Pavel Baev, PRIO Researcher Professor
  • Ilaria Carrozza, PRIO Senior Researcher
  • Stein Tønnesson, PRIO Research Professor (moderator)