Photo: Folkehelseinstituttet
Photo: Folkehelseinstituttet

Seminaret belyser noen spørsmål rundt nåværende og fremtidig arbeid rundt smittevernberedskap spesielt og helsekriser generelt.

  • Hvilke tiltak har fungert?
  • Hva kan vi gjenbruke og hva bør vi endre eller forkaste, slik at vi er bedre forberedt på en ny helsekrise?
  • Hvilken rolle bør digital teknologi spille i dette arbeidet, og hvordan?

I løpet av de siste to årene har både nasjonale og kommunale helsemyndigheter utviklet digitale løsninger for smittesporing av COVID-19. Noen av løsningene har fungert godt mens andre, som for eksempel Smittestopp 1, ble raskt lagt ned/fjernet.

Smittesporing er et viktig tiltak i bekjempelsen av spredning av smittsomme sykdommer, og COVID-19 pandemien gjorde det klart at Norge manglet god smittevernberedskap. Nasjonale og kommunale helsemyndigheter har derfor arbeidet aktivt de to siste årene, med å utvikle slik beredskap, i første omgang mot COVID-19.

Seminaret samler sentrale deltagere i debatten om Smittestopp spesielt og smittesporing generelt. Privat og offentlig sektor samt akademia er representert til en diskusjon om hvordan digital teknologi kan bidra til trygge, bærekraftige og effektive tilnærminger til helsekriser.

Vennligst følg denne lenken for påmelding til seminaret.

Program

10.00-10.10: Velkommen og introduksjon av dagens program

10.10-10.30: Smittestopp fra et forskningsperspektiv ved Kristin Bergtora Sandvik (IKRS/PRIO)

10.30-11.00: Smittestopp dissekert ved Tjerand Silde (NTNU)

11.00-11.30: Kommentarer ved Gun Peggy Knudsen (FHI) og Simen Sommerfeldt (Bouvet)

11.30-11.45: Spørsmål og kommentarer

11.45-12.15: Lunsj

12.15-13.00: Smittesporing, deltagelse og datafisering ved Mona Naomi Lintvedt (SERI) og Ragnhild Bassøe Gundersen (HISP)

13.00-13.10: Pause

13.10-13.55: Paneldebatt ved Susanne Lie (Datatilsynet), Trond Arve Wasskog og/eller Johannes Brodwall (TBA)

13.55-14.00: Avslutning og takk for i dag

Arrangører

Institutt for kriminologi og rettssosiologi, HISP-senteret (Health Information Systems Programme) og PRIO Co-duties.