Denne workshopen tok for seg Statens pensjonsfond utland og samfunnskontrakten. Ordstyrere var Henrik Syse, Research Professor ved PRIO/Oslo nye høyskole, og Knut Christian Myhre, professor ved NTNU/UiO.

Program:

Kl. 08:45 - Velkommen og åpning. Henrik Syse og Knut Christian Myhre.

Kl. 09:00 - Opphavet til SPUs samfunnskontrakt. Innledning ved Einar Lie (UiO). Kommentar fra Yngve Slyngstad (Aker Asset Management, tidligere NBIM).

Kl. 10:00 - Pause

Kl. 10:15 - SPU, samfunnskontrakten og økonomisk politikk. Innledning ved Arent Skjæveland (Finansdepartementet, Økonomiavdelingen). Kommentar fra Kristin Halvorsen (CICERO, tidligere Finansminister).

Kl. 11:15 - Pause

Kl. 11:30 - SPU, samfunnskontrakten og bærekraft. Innledning ved Wilhelm Mohn (NBIM). Kommentarer fra Eli Ane Lund (Etikkrådet) og Andreas Føllesdal (UiO).

Kl. 12:30 - Oppsummering og veien videre.