CSCW Associate Tor Arve Benjaminsen has recieved an award for writing the best article in any journal published by Universitetsforlaget in 2009. The award is given for his article "Klima og konflikter i Sahel – eller politikk og vitenskap ved klimaets nullpunkt" which was published in the journal Internasjonal Politikk:

Årets prisvinnar har skrive ein klar og poengtert artikkel om eit komplisert og svært politisert felt, nemleg årsaker til klimaendringar. Med utgangspunkt i eiga forsking hevdar forfattaren at historia om klimaet som årsak til krig og konfliktar er ei for enkel historie. Nobelkomiteen, Al Gore, pressa og norske politikarar er offer for denne narrasjonen, ifølgje forfattaren. Gjennom ei grundig og kritisk tilnærming til temaet viser forfattaren til andre mulege narrasjonar og forklaringar på eit så komplisert fenomen som klimaendringer er. Forfattaren evnar å framstille si eiga forsking på ein høgst relevant og forståeleg måte, der hans vekslande bruk av empiri og teori underbyggjer poenga i artikkelen på ein særdeles god måte

The full announcement (in Norwegian) is available here: http://www.universitetsforlaget.no/?marketplaceId=200&languageId=1&siteNodeId=35781477.