Å balansere på en knivsegg: Mot sosialt sammenbrudd blant unge palestinere i Øst-Jerusalem

Journal article

Høigilt, Jacob (2017) Å balansere på en knivsegg: Mot sosialt sammenbrudd blant unge palestinere i Øst-Jerusalem [Balancing on a knife edge: Towards social breakdown among young Palestinians in East Jerusalem], Babylon - nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 15 (1): 50–59.

Read the article here (Open Access)

Hvordan forklare den såkalte «knivintifadaen» i Israel og på Vestbredden høsten 2015 og våren 2016? En analyse av situasjonen for unge i Jerusalem gir svar.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙