Ministre bruger forskellige begrundelser for tildeling af stemmeret i Danmark

Popular article

Olsen, Tore Vincents (2016) Ministre bruger forskellige begrundelser for tildeling af stemmeret i Danmark [Ministers Use Different Criteria for the Allocation of Voting Rights in Denmark], Kristeligt Dagblad. 11 February.

Read the article here (in Danish)

Mens socialministeren prioriterer værdien af ligestilling og inklusion i fællesskabet i tildeling af stemmeret, går integrationsministeren i modsætning hertil hårdt efter kompetencerne og fortjenstfuldheden hos borgerne, skriver lektor i politisk teori Tore Vincents Olsen.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙