Det vi sier til hverandre: Om tanke, tale og toleranse

Monograph

Syse, Henrik (2015) Det vi sier til hverandre: Om tanke, tale og toleranse [What We Say to Each Other: On Thought, Speech and Tolerance]. Oslo: Cappelen Damm.

Buy the book at Cappelen Damm.no

​Hvorfor er det så viktig med ytringsfrihet uten begrensninger? Syse forsvarer en vid og robust ytringsfrihet samtidig som han bruker sin erfaring innen yrkesetikk og presseetikk – og også eksempler fra hverdagens etikk – til å argumentere for viktigheten av etiske grenser og moralsk ansvar. Målet med boken er ikke bare å si noe om politikk og samfunnsliv, men også å utfordre rundt bruken av ord og tale i hverdagens mange møter.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙