Det vi sier til hverandre: Om tanke, tale og toleranse

Monograph

Syse, Henrik (2015) Det vi sier til hverandre: Om tanke, tale og toleranse [What We Say to Each Other: On Thought, Speech and Tolerance]. Oslo: Cappelen Damm.

Buy the book at Cappelen Damm.no

Hvorfor er det så viktig med ytringsfrihet uten begrensninger? Syse forsvarer en vid og robust ytringsfrihet samtidig som han bruker sin erfaring innen yrkesetikk og presseetikk – og også eksempler fra hverdagens etikk – til å argumentere for viktigheten av etiske grenser og moralsk ansvar. Målet med boken er ikke bare å si noe om politikk og samfunnsliv, men også å utfordre rundt bruken av ord og tale i hverdagens mange møter.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙